Daha önce hazırlanmış bir kodda değişiklik yapmam gerekiyordu. textView içerisindeki metin sürekli ortadan görünmeye başlıyor, baştan başlamıyordu. Bunun çözümü için biraz uğraştıktan sonra şunu denedim ve çözüldü;

Problem aslında scrollView da sanırım. Bu nedenle önce scroll özelliğini kapatıp, sonra açmayı falan denedim, storyboard da kapatıp, kodla açmayı denedim falan ama bir türlü başaramadım. Stockoverflow da neredeyse yüze yakın çözümü denedim, yani ona biraz yakın çözümü 🙂

En sonunda viewController a yeni bir sınıf ekleyerek çözümü buldum. Cevabın aslına şuradan da bakabilirsiniz. Çözüm şu imiş;

Swift 3

override func viewDidLayoutSubviews() {
    self.mainTextView.setContentOffset(.zero, animated: false)
}
Swift 2.1

override func viewDidLayoutSubviews() {
    self.mainTextView.setContentOffset(CGPointZero, animated: false)
}
Objective C

- (void)viewDidLayoutSubviews {
    [self.mainTextView setContentOffset:CGPointZero animated:NO];
}

 

mainTextView kısmını sizin textView’ınızın adıyla değiştirmeyi de unutmayın.