Android webview uygulamalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Fakat bazı özellikleri eklemek biraz vakit alabiliyor. İşte onlardan birisi de Dosya yükleme..

Öncelikle bu özellik için birkaç metod kullacağız, bunun için API seviyesinin 21 ve üzeri olması lazım. bunu da src klasöründeki build.gradle dosyasında bulabilirsiniz. Şöyle olması lazım.

minSdkVersion 21 //

Not: Belirli sürümlerden sonra Android’de bu iş zorlaştı. Bunu aşmak için app klasöründeki build.gradle dosyasındaki tergetSDK kısmını şu şekilde düzeltin, sorun hallolur 🙂 Hatta bunu yapınca alttaki kısımları okumanıza bile gerek yok….

targetSdkVersion 18

 

Şimdi MainActivity Dosyamızın en üstüne şunları eklememiz lazım;

private ValueCallback<Uri> mUploadMessage;
public ValueCallback<Uri[]> uploadMessage;
public static final int REQUEST_SELECT_FILE = 100;
private final static int FILECHOOSER_RESULTCODE = 1;

Sonra, OnCreate metodu içerisine şunları ekleyin;

web_view_content_main_1.setWebChromeClient(new WebChromeClient()
{
  // For 3.0+ Devices (Start)
  // onActivityResult attached before constructor
  protected void openFileChooser(ValueCallback uploadMsg, String acceptType)
  {
    mUploadMessage = uploadMsg;
    Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
    i.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
    i.setType("image/*");
    startActivityForResult(Intent.createChooser(i, "File Browser"), FILECHOOSER_RESULTCODE);
  }


  // For Lollipop 5.0+ Devices
  public boolean onShowFileChooser(WebView mWebView, ValueCallback<Uri[]> filePathCallback, WebChromeClient.FileChooserParams fileChooserParams)
  {
    if (uploadMessage != null) {
      uploadMessage.onReceiveValue(null);
      uploadMessage = null;
    }

    uploadMessage = filePathCallback;

    Intent intent = fileChooserParams.createIntent();
    try
    {
      startActivityForResult(intent, REQUEST_SELECT_FILE);
    } catch (ActivityNotFoundException e)
    {
      uploadMessage = null;
      Toast.makeText(MainActivity.this.getApplicationContext(), "Cannot Open File Chooser", Toast.LENGTH_LONG).show();
      //eski---- >  Toast.makeText(getActivity().getApplicationContext(), "Cannot Open File Chooser", Toast.LENGTH_LONG).show();
      return false;
    }
    return true;
  }

  //For Android 4.1 only
  protected void openFileChooser(ValueCallback<Uri> uploadMsg, String acceptType, String capture)
  {
    mUploadMessage = uploadMsg;
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
    intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
    intent.setType("image/*");
    startActivityForResult(Intent.createChooser(intent, "File Browser"), FILECHOOSER_RESULTCODE);
  }

  protected void openFileChooser(ValueCallback<Uri> uploadMsg)
  {
    mUploadMessage = uploadMsg;
    Intent i = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
    i.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
    i.setType("image/*");
    startActivityForResult(Intent.createChooser(i, "File Chooser"), FILECHOOSER_RESULTCODE);
  }
});

webviewi eklediğiniz yere, ayarlarını da ilave etmelisiniz;

mWebSettings.setJavaScriptEnabled(true);
mWebSettings.setSupportZoom(false);
mWebSettings.setAllowFileAccess(true);
mWebSettings.setAllowFileAccess(true);
mWebSettings.setAllowContentAccess(true);

Şimdi de aynı dosyanın en altına Override fonksiyonu eklemelisiniz;

//buradan
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent)
{
  if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
  {
    if (requestCode == REQUEST_SELECT_FILE)
    {
      if (uploadMessage == null)
        return;
      uploadMessage.onReceiveValue(WebChromeClient.FileChooserParams.parseResult(resultCode, intent));
      uploadMessage = null;
    }
  }
  else if (requestCode == FILECHOOSER_RESULTCODE)
  {
    if (null == mUploadMessage)
      return;
    // Use MainActivity.RESULT_OK if you're implementing WebView inside Fragment
    // Use RESULT_OK only if you're implementing WebView inside an Activity
    Uri result = intent == null || resultCode != MainActivity.RESULT_OK ? null : intent.getData();
    mUploadMessage.onReceiveValue(result);
    mUploadMessage = null;
  }
  else
    Toast.makeText(MainActivity.this.getApplicationContext(), "Failed to Upload Image", Toast.LENGTH_LONG).show();
    //eski____ Toast.makeText(getActivity().getApplicationContext(), "Failed to Upload Image", Toast.LENGTH_LONG).show();
}

 

 

Herşey bu kadar. Kolay gelsin 🙂