Bir ders için yazmış olduğum bir deneme yazısını burada paylaşıyorum. Belki başkalarına da faydası olabilir.

Kardeşlerim. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Her gün yeni bilgiler, yeni veriler yepyeni keşifler ve icatlar ortaya çıkmaktadır. Bundan bir asır önce bir ayda çıkan gazete yazılarından daha fazlası 1- 2 günde hatta 1- 2 saatte çıkmaktadır. bunun getirileri olduğu gibi, Bir o kadarda götürüleri bulunmaktadır. Muvazenesiz mizansız ilmin ilim olmadığını beyan eden ulemamızın hassasiyeti maalesef ki günümüzde yok veya çok az kalmış durumda.

Aziz cemaat. Nasıl ki hiç yüzme bilmeyen birisine gaz verip okyanusun ortasında bırakıp sen yaparsın sen yüzersin diyerek boğulmasına sebep olmak ne kadar tehlikeli ise ehlisünnetin ve binlerce yıllık ecdadın bıraktığı kutlu mirası daha tam elde edemeden rast geleni okumak, her türden kitabı okuyup gitmeye teşvik etmekte bir o kadar tehlikelidir. İslam akidesini tam bilmeden Karl Marx'i, nietzsche'yi okumak imam azam'ı, Mâturidîyi bilmeden Heidegger'i okutmak da bir o kadar tehlikelidir.

Fakat bir Müslüman kendi akaidine sağlam tesis ettikten sonra öğrenip hayatına tatbik ettikten sonra düşmanın silahıyla silahlanınnız emir buyuran Resulullah efendimiz Aley salatü vesselam'ın emrine iktidaen okuyan ve onlara makul cevaplar yetiştirebilen kişileri yetiştirmeliyiz.

Medine döneminde bir gün hazreti Ömer kitabı Mukaddes'ten parçalar bulduğunu söylediğinde peygamber efendimiz oku buyurmaz, "Hazreti Musa bugün yaşasaydı bana tabi olmaktan başka bir iş yapmazdı" buyurarak asırlar boyunca takip edilmesi gereken bir düsturu, yani her bulduğunu okumamak gerektiğini de ders vermiş olabilir.

Kardeşlerim, bugün artık İslamın kaidelerine en küçük çocuktan en yaşlısına kadar hemen herkes bilmektedir. Fakat artık islami yaşayanlara ihtiyaç var. Cuma suresinde de Rabbimizin buyurduğu gibi "(kendilerine) Tevrat yükletip de sonra 10'u taşımayan (içindeki hükümlerle amel etmeyen) kimselerin misali sırtında kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir." dolayısıyla bugün artık yaşamaya ihtiyacımız var.

Aziz kardeşim Lisanın Kuran'ın ayetlerini âleme duyururken hal ve etvârın ve ahlakın da onun manasını neşr etsin lisan-ı halin ile de Kuran'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadet olursun.