Günümüz ordularında etkili bir savaş silahı olarak yaygın bir şekilde kullanılan ve geçen yüzyılın ortalarından itibaren bulunduğu sanılan roket, ilk defa Fatih Sultan Mehmet döneminde 1478 İşkodra kuşatması sırasında kullanılmıştır. Zeytinyağı, kükürt, balmumu ve bilmediğimiz daha başka maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanan bu yangın roketlerinin isabet ettiği her şeyi yakıp yıktığı kül ettiği ve yaydığı müthiş sıcaklıkla düştüğü kıyılardaki suları bile buharlaştırdığı bilinmektedir. 1480 yılındaki Rodos kuşatmasında iyice geliştirilen bu Osmanlı roketi, birçok buluş gibi maalesef Avrupalılara mal edilmiştir.

İlk insanlı roketin icadı ise IV. Murat zamanında yaşayan ünlü Türk mühendisi Lagari Hasan Çelebi tarafından yapılmıştır. Lagari Hasan Çelebi, 1633 yılında; IV. Murat’ın kızı Kaya Sultan’ın doğduğu gece, Sarayburnu’nda düzenlenen şenliklerde ilk uçuş denemesini neticelendirdi. Bu netice ilk insanlı roketin icadı ve ilk roketli uçuş denemesi olarak kabul görmektedir.